KALEA 无锡安装项目 202010

安装位置:楼梯中间

定制颜色:时尚白色

安装尺寸:800x830mm

层站:2层2站

卡尼亚家用电梯KALEA K300卡尼亚家用电梯KALEA K300卡尼亚家用电梯KALEA K300卡尼亚家用电梯KALEA K300卡尼亚家用电梯KALEA K300